Запослени

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност

Проф. др Зоран Милошевић

Телефон: 021/487-4641
Е-мејл: zoran.milosevic@vojvodina.gov.rs

 

Заменик покрајинског секретара

Доц. др Мирка Лукић-Шаркановић

Телефон: 021/487-4635
Е-мејл: mirka.sarkanovic@vojvodina.gov.rs

 

РАДНА МЕСТА ВАН УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

Подсекретар
Службеник на положају

мр Катарина Ковачевић
Телефон: 021/487-4504
Е-мејл: katarina.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Радно место за односе са јавношћу и медијима
Саветник

Јелена Ковачевић Сударов
Телефон: 021/487-4557
Е-мејл: jelena.sudarov@vojvodina.gov.rs

Радно место административнотехничког секретара
Виши референт

Наташа Станковић
Телефон: 021/487-4641

 

Радно место возача моторног возила
Намештеник – четврта врста радних места

Дејан Обрадов

 

 

СЕКТОР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Помоћник покрајинског секретара
Службеник на положају

Анастазија Стојшић-Милосављевић
Телефон: 021/487-4795
Е-мејл: anastazija.stojsic@vojvodina.gov.rs

Радно место за послове из области природноматематичких наука
Саветник

Александар Михајлов
Телефон: 021/487-4575
Е-мејл: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Радно место за послове из области техничкотехнолошких наука
Саветник

Ивана Момчиловић
Телефон: 021/487-4550
Е-мејл:: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

Радно место за послове из области друштвенохуманистичких наука
Саветник

Марта Ђукић
Телефон: 021/487-4633
Е-мејл: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

Радно место за послове из области медицинских наука и физичког васпитања и спорта
Саветник

Данијела Чулић
Телефон: 021/487-4550
E-mail: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Помоћник покрајинског секретара
Службеник на положају

Нела Милишић
Телефон: 021/487-4039
Е-мејл: nela.milisic@vojvodina.gov.rs

Радно место за област високог образовања на високим школама струковних студија
Саветник

Др Жељка Бојанић
Телефон: 021/487-4519
Е-мејл: zeljka.bojanic@vojvodina.gov.rs

Радно место за послове студентског стандарда
Саветник

Марина Ристић
Телефон: 021/487-4519
Е-мејл: marina.ristic@vojvodina.gov.rs

Радно место за послове сарадње са научним институтима и институцијама од посебног значаја за АП Војводину
Саветник

Др Клара Тотх-Глемба
Телефон: 021/487-4564
Е-мејл: klara.tothglemba@vojvodina.gov.rs

Радно место за опште и финансијске послове у области истраживачке делатности и сарадње са привредом
Саветник

Данијел Драгосављевић
Телефон: 021/487-4074
Е-мејл: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Помоћник покрајинског секретара
Службеник на положају

Драгана Косовац
Телефон: 021/487-4712
Е-мејл: dragana.kosovac@vojvodina.gov.rs

 

Одељење за правне и инспекцијске послове у високом образовању

Радно место за управне и опште правне  послове
Саветник

Др Драгица Колџин
Телефон: 021/487-4576
Е-мејл: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Радно место за правне послове
Саветник

Александра Филиповић
Телефон: 021/487-4490
Е-мејл: aleksandra.filipovic@vojvodina.gov.rs

Радно место за техничкотехнолошке информације
Саветник

Срђан Аврамов
Телефон: 021/487-4513
Е-мејл: srdjan.avramov@vojvodina.gov.rs

 

Група за инспекцијске послове

Радно место просветног инспектора
Самостални саветник

Романа Рудић
Телефон: 021/487-4263
Е-мејл: romana.rudic@vojvodina.gov.rs

Радно место просветног инспектора
Самостални саветник

Ивана Бороја
Телефон: 021/487-4263
Е-мејл: ivana.boroja@vojvodina.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Помоћник покрајинског секретара
Службеник на положају

Др Вера Медић
Телефон: 021/487-4570
Е-мејл: vera.medic@vojvodina.gov.rs

Радно место за материјалнофинансијске послове у области високог образовања и научноистраживачке делатности
Самостални саветник

Љиљана Костић-Стефановић
Телефон: 021/487-4536
Е-мејл: ljiljana.kostic@vojvodina.gov.rs

Радно место за материјалнофинансијске послове у области високог образовања
Саветник

Мр Драган Кржић
Телефон: 021/487-4881
Е-мејл: dragan.krzic@vojvodina.gov.rs

Радно место за материјалнофинансијске послове
Саветник

Наташа Тривуновић
Телефон: 021/487-4551
Е-мејл: natasa.trivunovic@vojvodina.gov.rs

Радно место за материјалнофинансијске послове у области високог образовања и научноистраживачке делатности
Саветник

Бранислава Ковачевић
Телефон: 021/487-4060
Е-мејл: branislava.kovacevic@vojvodina.gov.rs