Za razvojnoistraživačke projekte visokih strukovnih škola izdvojeno šest miliona dinara

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas, u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad, rešenja predstavnicima visokoobrazovnih institucija koje su dobile sredstva za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2020. godini.

Prema Miloševićevim rečima, za 14 razvojnoistraživačkih projekata izdvojeno je šest miliona dinara i oni predstavljaju rezultat višegodišnjeg rada i truda zaposlenih nastavnika u tim školama.

„Za nas je važno da promovišemo dualno obrazovanje, dakle ono obrazovanje koje je u bliskoj vezi sa privredom, ali i interesima lokalnih samouprava. Drago mi je što je veliki broj nastavnika shvatio da se u visokom strukovnom obrazovanju ne može opstati bez permanentnog rada“, naglasio je sekretar Milošević i dodao da ono što je urađeno u prethodnom četvorogodišnjem periodu, a to je, između ostalog, finansiranje ukupno 51 projekta za šta je izdvojeno više od 23 miliona dinara, pokazuje da strukovno obrazovanje ima veliki potencijal.

„Reč je o akreditovanim visokim školama, nezavisno od toga da li je osnivač Pokrajina ili privatno lice, koje pokazuju da imamo stabilan i respektabilan sistem visokog strukovnog obrazovanja. Verujem da imamo dobru dinamiku promena i da smo za četiri godine dokazali da je jedini pravi put – put visokog obrazovanja i neprestani rad na sebi“, rekao je Milošević.

On je podsetio i na to da u prethodnom periodu nekoliko škola nije imalo pristup najznačajnijoj bazi podataka Kobson, kao što su: Visoka poslovna škola u Novom Sadu, Visoka škola za obrazovanje vaspitača Novi Sad i Visoka tehnička škola Novi Sad, ali da je Sekretarijat rešio i taj problem, što ih je učinilo konkurentnim na tržištu.

Direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad dr Bojan Milošević smatra da razvojnoistraživački projekti pružaju šansu za osnaživanje i unapređivanje struka i oblasti kojima se škole bave, pre svega zbog preplitanja teorije i prakse.

Postoji ukupno devet visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina, sa sedištem u Novom Sadu, Kikindi, Subotici, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu i Vršcu, i jedna privatna visoka škola strukovnih studija u Sremskim Karlovcima.

22052020_ugovori_1
22052020_ugovori_2
22052020_ugovori_4
22052020_ugovori_5
previous arrow
next arrow
22052020_ugovori_1
22052020_ugovori_2
22052020_ugovori_4
22052020_ugovori_5
previous arrow
next arrow