Najstariji fakultet Univerziteta u Novom Sadu proslavio 65. rođendan

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević pozdravio je danas prisutne na proslavi povodom obeležavanja 65 godina postojanja i uspešnog rada Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Tom prilikom sekretar Milošević je izjavio da ovaj jubilej svedoči o tome da je Srbija društvo u kome kultura ima i materijalno i duhovno značenje.

„Kultura predstavlja i materijalno i kulturno stvaralaštvo, i koliko je važno da danas postižemo uspehe u izgradnji fabrika i puteva, isto tako je važno da kreiramo društvo koje prepoznaje kvalitete višejezičnosti, ali i da čoveka doživimo kao psihološko i socijalno biće“, naglasio je Milošević i dodao da je Filozofski fakultet opravdao svoje postojanje ne samo godinama trajanja već i logikom bez koje je teško živeti, a to je kultura.

„Kada akademik Kostić govori o tome da je spas za Srbiju u kulturi, kada govori koliko su važni društveno-humanistički pogledi na naše društvo i kada govorimo o onome što jeste strategija, onda su to digitalizacija i internacionalizacija, koje opet ishoduju u humanizaciji. Da biste uredili takav, jedinstven sistem, morate biti na visokom nivou kulture“, zaključio je Milošević.

Filozofski fakultet je osnovan 1954. godine, kao i Poljoprivredni fakultet, i zajedno čine jezgro iz koga će se šest godina kasnije, tj. 1960, razviti Univerzitet u Novom Sadu.

U vreme osnivanja Filozofski fakultet je bio deo Univerziteta u Beogradu, a od početnih šest studijskih programa danas je stigao do 50 na sva tri nivoa studija.

Fakultet ima 17 odseka i 20 centara, te veliku i dragocenu biblioteku sa više od 600.000 bibliotečkih jedinica. Na Fakultetu studira oko 5.100 studenata i radi 308 nastavnika, a diplome na osnovnim, magistarskim/masterskim i doktorskim studijama do danas je steklo skoro 24.000 studenata.

Filozofski fakultet je postao centar izvrsnosti za proučavanje jezika i književnosti naroda koji žive u Vojvodini – srpskog, mađarskog, slovačkog, rumunskog i rusinskog, i jedini je fakultet u Srbiji (i jedan od retkih u svetu) na kome se studira na pet maternjih jezika. Pored navedenih, studenti mogu steći i diplome iz svetskih jezika i književnosti – nemačkog, ruskog, francuskog i engleskog. Kao strani jezik studenti mogu birati još i italijanski, španski, poljski, grčki, kineski i portugalski. Osim studenata, i svi zainteresovani, pored pobrojanih jezika, mogu pohađati kurseve hindi, turskog, persijskog, korejskog i japanskog jezika u Centru za jezike. Osim filoloških disciplina, na Fakultetu se proučavaju istorija, psihologija, pedagogija, sociologija, socijalni rad, filozofija i medijske studije.

Na svečanosti povodom proslave 65 godina od osnivanja Filozofskog fakulteta dodeljene su nagrade najboljim mladim istraživačima, a Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, kao jednom od najznačajnijih partnera Fakulteta, uručena je zahvalnica.

29112019_nauka_3
29112019_nauka_2
previous arrow
next arrow
29112019_nauka_3
29112019_nauka_2
previous arrow
next arrow