Uručena Priznanja za naučnu izuzetnost istraživačima na teritoriji AP Vojvodine

U Pokrajinskoj vladi danas su prvi put uručena Priznanja za naučnu izuzetnost istraživačima na teritoriji AP Vojvodine za 2020. godinu. Priznanja za naučnu izuzetnost u 21  naučnoj oblasti, odnosno podoblasti, uručio je pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević najcitiranijim istraživačima koji su zaposleni u naučnoistraživačkim organizacijama na teritoriji AP Vojvodine.

Pozdravljajući nagrađene istraživače pokrajinski sekretar Milošević je istakao da među dobitnicima Priznanja ima čak sedam od ukupno trinaest istraživača, koji su na osnovu rezultata najnovijeg istraživanja Univerziteta Stenford u SAD, među dva odsto najcitiranijih naučnika u svetu.

„Akademska zajednica mora da zna ko su najbolji vrednosni autoriteti sami po sebi. Posebno mi imponuje činjenica da među nagrađenim istraživačima ima podjednak broj muškaraca i žena, što predstavlja rodnu ravnopravnost na delu“, kazao je sekretar Milošević i dodao da će se sledeće godine potruditi da se uključe i naučne oblasti iz pravnih, lingvističkih i istorijskih nauka i da se u tim oblastima moramo osloniti na neku drugu bazu citata koja uključuje i ove oblasti.

„Ponosan sam na homogenost Prirodno-matematičkog fakulteta, jednako kao i na Tehnološki fakultet. Zahvaliću i prof. dr Sergeju Ostojiću koji je ostvario impozantan rezultat. Pohvalio bih i prof. dr Veljka Jovanovića iz društveno-humanističkih nauka koji je ostvario izuzetan rezultat, jer je to sve, samo ne očekivano u ovoj naučnoj oblasti, budući da ova naučna oblast ne inspiriše da bude vidljiva u bazi podataka SCOPUS“, rekao je sekreatar Milošević.

„Naša akademska zajednica prolazi jedan teški put, jer nakon perioda pada naučne produkcije u 2018. godini, već narednih godina je zabeležen pozitivan trend koji govori da smo s pravom ušli među 1000 univerziteta na Šangajskoj listi, ali to nije dovoljno. Moraćemo da budemo mnogo bolji, a jedan od načina je da valorizujemo naša istraživanja i budemo glasni u odnosu na one koji su najbolji. Vi ste to uradili velikim trudom i ogromnom energijom vas i vaše akademske zajednice“, zaključio je sekretar Milošević.

Prema rečima jednog od dobitnika Priznanja prof. dr Momira Mikova ovo priznanje je dokaz dugogodišnjeg rada i istraživanja u nauci, kao i želje da se uvek pronađe put za ostvarivanje zacrtanih želja i ciljeva.

Od prispelih 60 prijava istraživača, dodeljeno je ukupno 40 Priznanja za naučnu izuzetnost, iz 17 oblasti, odnosno podoblasti.

U okviru svake oblasti, odnosno podoblasti, tri najcitiranija istraživača dobijaju Priznanje za naučnu izuzetnost u vidu diplome i nagrađuju se novčanim iznosima, i to tako što najcitiraniji istraživač dobija 80.000,00 dinara, drugi istraživač po citiranosti 65.000,00 dinara i treći istraživač po citiranosti 50.000,00 dinara.

Prilikom ocene naučne izuzetnosti, Stručne komisije su vrednovale broj citata naučnih radova prijavljenih istraživača, koji su ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodeljuju priznanja. Kriterijum koji se odnosi na broj citata, utvrđivan je na osnovu podataka iz baze SCOPUS-a.