Заједнички радни састанак покрајинских и републичких просветних инспектора

Заједнички радни састанак републичких и покрајинских просветних инспектора из области високог образовања и студентског стандарда, одржан је 2-3. фебруара 2023. године у Центру за привредно-технолошки развој на Андревљу, у организацији Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Састанак је одржан ради размене мишљења и усаглашавања ставова у вези са питањима из делокруга рада инспекције, са циљем уједначеног поступања покрајинских и републичких просветних инспектора са територије Републике Србије.

У оквиру састанка активно су учествовали су: проф. др Ана Шијачки, директорка Националног тела за акредитацију Републике Србије, Јасмина Јовановић, помоћница министра просвете у Сектору за инспекцијске послове, проф. др Бојан Тубић, помоћник министра просвете у Сектору за високо образовање, др Александар Јовић, помоћник министра просвете за међународну сарадњу и европске интеграције и обезбеђење квалитета у високом образовању, Катарина Жугић Јовановић, начелница Одељења за инспекцијске послове у установама високог образовања и ученичког и студентског стандарда и Драгана Косовац, помоћница покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Усаглашени закључци допринеће унапређењу рада оба сектора за инспекцијске послове у области високог образовања и студентског стандарда.

Присутне је поздравио покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић.