Za visokoobrazovne ustanove 30 miliona dinara

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas rešenja i ugovore predstavnicima visokoobrazovnih ustanova iz AP Vojvodine koje su dobile sredstva u visini od 30 miliona dinara, na osnovu dva javna konkursa. Reč je o Konkursu za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2019. godinu i Konkursu za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina za 2019. godinu.

Prema rečima sekretara Miloševića ove godine su opredeljena znatna sredstva za tekuće popravke i održavanja zgrada, objekata i opreme u ustanovama visokog obrazovanja, čak 24 miliona dinara i šest miliona dinara za nabavku mašina, opreme i nematerijalne imovine.

„ Rekao bih da su ta sredstva dovoljna i to hrabro kažem, zato što su već i direktori, i dekani i kolektivi visokoškolskih institucija uveliko pomogli sebi, jer ne gledaju samo svoje plate nego, pre svega, ulaganje i unapređenje, dakle materijalne osnove ustanova, kao trajni zadatak visokoškolskih institucija u procesu akreditacija“, naglasio je sekretar Milošević i podsetio da se paralelno odvija i proces digitalizacije, koji nas čini kompatibilnim sa svetom i uvažava specifičnosti, povezane sa socijalnom misijom obrazovanja u AP Vojvodini.

Sekretar Milošević je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je veliki broj institucija pripremio projektnu dokumentaciju i konkurisao na pomenutim konkursima.
„Mi smo partneri sa visokoškolskim institucijama, jer samo tako možemo motivisati mlade ljude da upišu fakultet. U sprezi smo, ne samo kada je u pitanju politika obrazovanja, nego i privredna aktivnost i razvoj autentične naučne misli, koja se artikuliše kroz autonomiju visokog obrazovanja i osobene studijske programe, koji nalaze svoje mesto na tržištu. Objedinjeno, govorim o podizanju ukupnog intelektualnog potencijala našeg društva, koje treba da bude konkurentno u idejama, patentima i izumima, dakle svim onim elementima koji čine jedno kreativno društvo“, zaključio je Milošević.

Ove godine sredstva na osnovu pomenuta dva javna konkursa dobilo je osamfakulteta, Univerzitet u Novom Sadu i osam visokih škola strukovnih studija, čiji je osnivač AP Vojvodina.

Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (2)
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (5)
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (8)
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (7)
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (9)
previous arrow
next arrow
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (2)
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (5)
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (8)
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (7)
Ugovori o dodeli sredstava visokoobrazovnim institucijama u okviru dva konkursa (9)
previous arrow
next arrow