Контакт

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Булевар Михајла Пупина 16, II спрат
21101 Нови Сад
021/487-4641

psnauka@vojvodina.gov.rs

 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Данијела Доведен
danijela.culic@vojvodina.gov.rs
021/487-4550

Овлашћено лице задужено за заштиту података о личности у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност:

Данијел Драгосављевић
danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4074

Контакт особа за сарадњу с цивилним друштвом:

Александар Михајлов
aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs
021/487-4575