Проф. др Бранко Маркоски

Рођен је 1969. године у Шапцу. Основну  и средњу школу завршио је са одличним успехом. Освајао је више првих места из математике и физике. Носилац је и Спартакове дипломе. Дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду, на смеру Рачунарство и информатика, где је завршио и магистарске студије 2000. године, као и докторске 2007. године. Од 1995. године је запослен на Факултету техничких наука у Новом Саду, најпре као сарадник у настави, а онда и као асистент. Од 2009. године запослен је и на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину Универзитета у Новом Саду. Ради и предаје као редовни професор на Факултету техничких наука у Новом Саду од 2022. године на Катедри за информатику Департмана за рачунарство и аутоматику. Учествовао је у реализацији једног ИПА пројекта, као и у више републичких и покрајинских пројеката (као руководилац или истраживач). Био је руководилац пројекта „Едукацијом до посла“, који је оцењен као један од најбољих у Србији за 2015. годину. Аутор је и коаутор 55 радова на SCI листи, као и двеју монографија. Објавио је преко 300 радова на домаћим и међународним конференцијама, написао је шест уџбеника и има једно техничко решење.

Био је члан Радне групе за израду Нацрта стратегије одрживог развоја града Зрењанина за период од 2014. до 2020. године. Од 2013. до 2018. године био је продекан за науку и међународну сарадњу на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, а такође и Еразмус координатор. Члан је Одбора за интегрисани истраживачки и уметнички рад и међународну сарадњу Сената Универзитета у Новом Саду. Учествовао је у припреми и изради Стратегије дигиталне трансформације Универзитета у Новом Саду од 2021. до 2025. године. Члан је неколико уређивачких одбора научних часописа и рецензент у часопису „Computer Science and Information Systems, COMSIS, ISSN: 1820-0214  (Print) 2406-1018“ (Online).

Тренутно учествује као истраживач на три Хоризон пројекта 2020, на једном Ипа пројекту, као и на једној Призми.
Кошаркашки је делегат у Кошаркашкој лиги Србије као и у АБА лиги.

Од маја 2024. године обавља дужност покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Ожењен је и има двоје деце. Говори македонски, бугарски и енглески језик.