Питања и одговори (FAQ)

 

Ваша питања можете слати на e-mail psnauka@vojvodina.gov.rs.

 1. Где се налази текст конкурса и образац пријаве?
  Текст конкурса и обрасци пријаве за сваки појединачни конкурс се налазе на званичном сајту Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, у рубрици Конкурси.
 2. До када траје конкурс ?
  Сваки конкурс који објављује Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност у свом тексту има јасно назначен датум до када траје.
 3. Колики је максималан број истраживачких месеци који се може пријавити по истраживачу?
  Правилник за сваки појединачни конкурс дефинише максималан број истраживачких месеци.
 4. Да ли један руководилац пројекта може да конкурише са више краткорочних пројеката?
  Не постоји ограничење по питању броја пријављених пројеката од стране једног руководиоца, међутим, средства могу бити опредељена само по једном пројекту у оквиру једног конкурса.
 5. Да ли на пројекту могу да учествују лица која нису запослена у научноистраживачким институцијама?
  На конкурсу могу да учествују само научноистраживачки радници, у складу са Законом о научноистраживачкој делатности.
 6. Како ћемо бити упознати са резултатима конкурса?
  Резултати конкурса ће бити објављени на званичном сајту Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.
 7. Када ће бити уплаћена средства?
  Средства би требало да буду уплаћена у року од 10 радних дана од дана потписивања уговора, али то најчешће зависи од прилива средстава из Републичког буџета.
 8. Шта радити у случајевима када је потребна измена чланова истраживачког тима или промена намене одобрених средстава?
  У случају било каквог одступања у односу на Решење којим су одобрена средства по пројекту, потребно је послати писану молбу за измену одобрених ставки, уз образложење.
 9. Где се налазе обрасци за фазне извештаје, коначне извештаје и др?
  Сви обрасци, који се тичу сваког појединачног конкурса, се налазе на једном месту, у оквиру рубрике Конкурси, на званичном сајту Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност.
 10. Шта све треба да садржи коначни извештај о реализацији пројекта?
  Коначни извештај о реализацији пројекта садржи следеће:
  1. Образац финансијског извештаја уз све фотокопије рачуна, предрачуна, изводе, уговоре о ауторским хонорарима, налоге за службено путовање и сву осталу документацију која се тиче плаћања.
  2. Образац извештаја о реализацији пројекта и детаљан наративни извештај о реализацији пројекта у форми елабората (у папиру и на ЦД-у или мејлом), у ком описују све активности и фазе пројекта, методе, схеме, графикони, дијаграми, резултати…