Архива 2016-2019

2019.

Јавне набавке за 2019 годину

План јавних набавки за 2019. годину

Измена плана јавних набавки за 2019. годину

2018.

План јавних набавки за 2018. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

2017.

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – набавка сервера

Конкурсна документација

Измена плана јавних набавки у 2017

2016.

Ребаланс буџета АПВ 2016

Јавна набавка план 2016