Стручне комисије

ИНФОРМАЦИЈА О СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА И ЧЛАНОВИМА СТРУЧНИХ КОМИСИЈА

Стручне комисије се образују за следеће научне области и у следећем саставу:

–     Техничке науке:

 1. проф. др Стеван Станковски, редовни професор Факултета техничких наука, председник
 2. проф. др Властимир Радоњанин, редовни професор Факултета техничких наука, члан
 3. проф. др Никола Ђурић, редовни професор Факултета техничких наука, члан

–   Природно-математичке науке:

 1. проф. др Ружица Игић, редовни професор Природно-математичког факултета, председник
 2. проф. др Јована Николов, ванредни професор Природно-математичког факултета, члан
 3. проф. др Мирјана Ивановић, редовни професор Природно-математичког факултета, члан

–   Биотехничке науке:

 1. проф. др Драгица Стојановић, редовни професор Пољопривредног факултета, председник
 2. проф. др Игор Јајић, редовни професор Пољопривредног факултета, члан
 3. проф. др Сандра Бијелић, редовни професор Пољопривредног факултета, члан

–   Друштвене и хуманистичке науке:

 1. проф. др Станко Цвјетићанин, редовни професор Педагошког факултета, председник
 2. проф. др Божо Милошевић, редовни професор Филозофског факултета у пензији,  члан
 3. проф. др Вук Гарача, редовни професор Природно-математичког факултета, члан

–   Правне и економске науке:

 1. проф. др Недељко Тица, редовни професор Пољопривредног факултета, председник
 2. проф. др Дарко Голић, редовни професор Правног факултета за привреду и правосуђе, члан
 3. проф. др Горан Анђелић, редовни професор Факултета пословне економије, Универзитет EDUCONS, члан

–   Технолошке науке:

 1. проф. др Биљана Шкрбић, редовни професор Технолошког факултета у пензији, председник
 2. проф. др Јованка Попов Раљић, редовни професор Природно-математичког факултета у пензији, члан
 3. др Оливера Шимурина, виши научни сарадник Научног института за прехрамбене технологије, члан

–   Медицинске науке:

 1. проф. др Душица Ракић, ванредни професор Медицинског факултета у пензији, председник
 2. проф. др Борис Милијашевић, ванредни професор Медицинског факулета, члан
 3. проф. др Саша Вукмировић, ванредни професор Медицинског факулета, члан

–   Спортске науке:

 1. проф. др Илона Михајловић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања, председник
 2. проф.др Славко Молнар, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања, члан
 3. проф. др Милена Микалачки, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања у пензији, члан

НАПОМЕНА:

Подаци о компетенцијама, односно научној продукцији председника и чланова стручних комисија доступни су у оквиру обједињеног националног информационалног система научноистраживачке делатности еНаука.

 

Правилник о стручним комисијама