Документи – архива

Евиденција поклона функционера и запослених за 2018. годину

Евиденција поклона функционера и запослених за 2019. годину

Евиденција поклона функционера и запослених – 1 документ за 2020. годину

Евиденција поклона функционера и запослених – 2 документ за 2020. годину

Евиденција поклона функционера за 2021. годину

Евиденција поклона запослених  за 2021. годину

Правилник о уређењу посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2020. годину

Правилник о уређењу посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2021. годину

Правилник о уређивању посебног програма обуке запослених у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2022. годину

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност за 2022. годину

Шематски приказ систематизације за 2022. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину – мај 2020. године

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2020. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину

Оквирни план активности за имплементацију ФУК-а за 2019-2020. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2019. годину

Правилник о уређивању посебног програма обуке запослених за 2019. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2019. годину

Стратегија увођења, примене и развоја ФУК-а за период 2018-2020. године

Оквирни план активности за имплементацију ФУК-а за 2017-2018. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2018. годину (II)

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2018. годину (I)

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2018. годину

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину (II)

Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета АП Војводине за 2017. годину (I)

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2017. годину

Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2016. годину