Сектор за научноистраживачку делатност

У Сектору за научноистраживачку делатност обављају се послови намењени унапређивању и развоју истраживања, кроз пројекте намењене универзитетима, факултетима, институтима, Матици српској, Огранку Српске академије наука и уметности у Новом Саду и другим установама које се баве научноистраживачком делатношћу на територији АП Војводине. Затим, обављају се послови везани за иновациону делатност у АП Војводини, што подразумева праћење и извештавање, као и послови на промовисању и унапређењу стања у овој области. У овом Сектору, обављају се и послови који имају за циљ развој научноистраживачког кадра, научноистраживачког подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, рад и усавршавање младих истраживача и унапређење научно-стручне литературе, као и послови везани за апликативни софтвер и системе база података којима се подржавају сервиси система научних и технолошких информација за кориснике. Такође, реализују се и пројекти намењени финансирању научних пројеката националних мањина – националних заједница и финансирању пројеката научноистраживачког развоја невладиних организација.

У оквиру надлежности овог Сектора, могу се обављати и други послови одређени позитивним прописима, у смислу унапређења систематског стваралачког рада који се предузима ради откривања нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћења тих знања, као и промоције и популаризације науке и технике.

 

Документи

Закон о иновационој делатности

Закон о научноистраживачкој делатности