Prof. dr Zoran Milošević

 

Zoran Milošević rođen je 29.05.1961. godine u Bijeljini. Osnovnu i srednju školu završio je u mestu rođenja, a Fakultet fizičke kulture na Univerzitetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu je magistrirao, doktorirao i stekao zvanja asistenta, docenta, vanrednog i redovnog profesora na predmetu Teorija fizičke kulture. Nastavno-naučnu delatnost profesora Univerziteta realizuje na osnovnom (strukovni i akademski), master i doktorskom studiju. Do sada je objavio više od 130 radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima. U periodu od 2004. do 2008. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća Novog Sada zaduženog za sport, gde se, pored projekata školskog i masovnog sporta, posebno ističe učešćem u organizaciji sportskih manifestacija evropskog i svetskog nivoa takmičenja. Za odbornika u Skupštini Grada Novog Sada, biran je 16.06.2008. godine. Od novembra 2012. godine je bio na funkciji Načelnika Južnobačkog upravnog okruga. Oženjen je i ima dvoje dece.