Sekretar Milošević uručio Visokoj školi “Sirmijum” akreditaciju za novi smer

Dozvolu za rad novog studijskog programa osnovnih studija – strukovna medicinska sestra dobila je Visoka škola strukovnih studija „Sirmijum“ u Sremskoj Mitrovici.

Prilikom današnje posete dozvolu za rad uručio im je pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, koji je tom prilikom izrazio zadovoljstvo otvaranjem novog studijskog programa, ističući podršku koju je Sekretarijat pružio kako u procesu dobijanja dozvole, tako i u rekonstrukciji dela škole koji je trenutno u toku.

Sekretar Milošević istakao je, takođe, važnost ove visokoobrazovne ustanove kako za Sremsku Mitrovicu, tako i za čitavu zajednicu, jer predstavlja ulaganje u ukupan zdravstveni sistem Republike Srbije.

Akreditacija za rad za novi studijski program Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i poslovnih informatičara „Sirmijum“ u Sremskoj Mitrovici omogući će školovanje po novom studijskom programu – strukovna medicinska sestra.

Prema rečima direktorke Škole dr Gordane Mijailović ova dozvola za rad veliki je korak na putu razvoja obrazovanja u regionu, ali i rezultat uloženog truda, vremena, kao i podrške Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Od osnivanja Učiteljske škole 1962. godine, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača prerasla je u Pedagošku akademiju i tako ušla u sferu visokog obrazovanja.

Daljim reformama konstituisana je u višu, a odnedavno u Visoku školu strukovnih studija.

Akademska godina počinje prvog oktobra, a novi profil predviđa upis 28 budućih strukovnih medicinskih sestara.