Studentski standard

 

Ustanove studentskog standarda na teritoriji AP Vojvodine

Oblast studentskog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine regulisana je Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj: 18/2010, 55/2013, 27/2018 – dr.zakon i 10/2019), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, broj: 99/2009 i 67/2012 – US i 18/2020 – dr.zakon), Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj: 36/2019), Odlukom o načinu rada studentskih centara sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 18/2002, 8/2006 i 19/2006).

Studentski standard podrazumeva:

 • Smeštaj u studentskim domovima
 • Ishranu studenata
 • Studentske kredite i stipendije
 • Odmor i oporavak u ustanovama studentskog standarda
 • Regresiranje troškova prevoza studenata

Ustanove studentskog standarda na teritoriji AP Vojvodine su:

 1. Studentski centar „Novi Sad” u Novom Sadu, ul. dr Sime Miloševića br. 4.
 2. Studentski centar „Subotica” u Subotici, ul. Marije Vojnić Tošinice br.7.
 3. Studentski kulturni centar u Novom Sadu, ul. dr Ilije Đuričića br. 3.

Smeštaj u studentskim domovima

Na teritoriji AP Vojvodine usluge smeštaja obezbeđuju se u 2 studentska centra, u Studentskom centru „Novi Sad” u Novom Sadu i u Studentskom centru „Subotica” u Subotici. Studentski centar „Novi Sad” u Novom Sadu ima u svom sastavu 10 studentskih domova, Studentski centar „Subotica” u Subotici dva studentska doma. Osim studentskih centar, usluge smeštaja i ishrane studentima pružaju i domovi učenika srednjih škola u Vršcu, Kikindi.

Takođe, postoji Studentski centar „Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium” u Novom Sadu, koji se koristi za smeštaj studenata koji su osnovno ili srednje obrzovanje završili na mađarskom nastavnom jeziku, kao i studentima srpske nacionalnosti, državljanima Mađarske koji studiraju na nekoj visokoškolskoj ustanovi u Novom Sadu.

Postoji i privatni studentski dom Univerziteta „EDUKONS”, Sremska Kamenica.

1. Studentski centar „Novi Sad” u Novom Saduwww.scns.rs, tel.: 021/210-24-00 i 450-300, faks: 021/458-926.

Studentski domovi u okviru studentskog centra „Novi Sad” u Novom Sadu:

Br.NazivMestoTelefonKategorija
1.„Slobodan Bajić“Novi Sad021/210-2450II
2.„Veljko Vlahović“Novi Sad021/210-2458II
3.„Feješ Klara“Novi Sad021/210-2473I
4.„Sajmište“Novi Sad021/210-2480I
5.„Prof. Živojin Ćulum“Novi Sad021/210-2464I
6.„Car Lazar“Novi Sad021/210-2465I
7.„Nikola Tesla“Novi Sad021/210-2470I
8.„23. oktobar“Novi Sad021/210-2478I
9.„Mihajlo Predić – dr Miša“Zrenjanin023/315-0427II
10.„Dr Zoran Đinđić“Sombor025/515-0530I

2. Studentski centar „Subotica” u Suboticiwww.scsu.org.rs, tel: 024/546-637.

Studentski domovi u okviru studentskog centra „Subotica” u Subotici:

Br.NazivMestoTelefonKategorija
1.„Bosa Milićević“Subotica024/546-637II
2.„Ivo Lola Ribar“Subotica024/558-688II

3. Studentski kulturni centar u Novom Sadu, www.skcns.org, tel: 021/635-05-79.


Ishrana studenata

Ishrana studenata u Novom Sadu organizovana je u dva studentska restorana:

 1. R-2 restoran, nalazi se u okviru zgrade Studentskog centra „Novi Sad“ u Novom Sadu u ulici Sime Miloševića broj 4.
 2. R-3 restoran, nalazi se u ulici Valtera Perića broj 5.

Ishrana studenata u Subotici organizovana je u dva studentska restorana:

 1. R-1 restoran, nalazi se pored Studentskog doma „Bosa Milićević“ u ulici Marije Vojnić Tošinice broj 7.
 2. R-2 restoran, nalazi se pored Studentskog doma „Ivo Lola Ribar“ u ulici Sep Ferenca broj 5.

Za studente koji su smešteni u domovima učenika u Vršcu, Kikindi ishrana je organizovana u domovima učenika, dok je za studente koji su smešteni u Studentskom domu „Mihajlo Predić – dr Miša” u Zrenjaninu ishrana organizovana u Domu učenika srednjih škola „Angelina Kojić – Gina” u Zrenjaninu, a za studente Studentskog doma „dr Zoran Đinđić” u Somboru ishrana je organizovana u Domu učenika srednjih škola u Somboru.


Studentski krediti i stipendije

Na osnovu Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – dr.zakon i 10/2019) pravo na studentski kredit imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Kredit se ostvaruje u mesečnom novčanom iznosu najmanje u visini učešća studenta u ceni smeštaja i ishrane u studentskom domu, uvećano za 20%. Nadležno Ministarstvo raspisuje konkurs za dodelu studentskog kredita najkasnije tri meseca pre početka školske godine. Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha studenata u prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Odluku o dodeli studentskog kredita donosi ministar. Ugovor o kreditu student sklapa sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita. Student ima obavezu otplate kredita sa zakonskom kamatom, u skladu sa zakonom. Korisnika studentskog kredita koji je tokom studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,5 i nije gubio ni jednu godinu, Ministarstvo oslobađa otplate kredita.

Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji nije gubio nijednu godinu tokom studija i postigao prosečnu ocenu najmanje 9,00.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja. Ministarstvo raspisuje konkurs za dodelu stipendija najkasnije tri meseca pre početka školske godine. U konkursu se oglašavaju uslovi za dodelu stipendije, potrebni dokazi, rokovi za prijavljivanje i odlučivanje o dodeli stipendije.

Odluku o dodeli stipendije donosi ministar.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja. Ministarstvo raspisuje konkurs za dodelu stipendija najkasnije tri meseca pre početka školske godine. U konkursu se oglašavaju uslovi za dodelu stipendije, potrebni dokazi, rokovi za prijavljivanje i odlučivanje o dodeli stipendije.

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene studente, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, počev od treće godine studija, odnosno sa ostvarenih 120 ESP bodova, sa položenim svim ispitima iz prethodnih godina studija (osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije) koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji tokom studiranja ostvare prosečnu ocenu najmanje 9,00, koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i koji su u kontinuitetu upisivali godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije.

Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene studente, studenti koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove, osim studenata umetničkih akadamija koji nisu na teoretskom odseku.

Konkursi za dodelu kredita i stipendija objavljuju se u „Prosvetnom pregledu“, 11000 Beograd, tel: 011/ 3235-378; 3239-069.


Studentska odmarališta i oporavilišta

Studentska oporavilišta i odmarališta su ustanove kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava na oporavak i odmor studenata.

U Republici Srbiji postoje dva:

 1. Studentsko oporavilište „Radojka Lakić“ na Avali;
 2. Studentsko oporavilište „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru.

Pravo na odmor i oporavak imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Ministarstvo raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na odmor i oporavak studenata. Odluku o ostvarivanju prava na odmor i oporavak donosi komisija koju imenuje ministar.


Regresiranje troškova prevoza studenata

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost vrši regresiranje troškova prevoza studenata sa teritorije AP Vojvodine na osnovu Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni galasnik RS“, broj: 99/2009, 67/2012-US i 18/2020 – dr. zakon), Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine i Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 dr. Odluka, 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i Odluke o regresiranju prevoza studenata u AP Vojvodini („Službeni list APV“, broj: 1/2013 i 5/2017).

Namenska sredstva Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje prenosi gradovima/opštinama, koje na osnovu kriterijuma vrše raspodelu sredstava krajnjim korisnicima (gotovinske isplate ili prenos sredstava prevozniku javnog saobraćaja).

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešća u finansiranju prevoza studenata u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine ili grada, svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do visokoškolske ustanove, da nisu korisnici usluge smeštaja u ustanove za smeštaj i ishranu studenata, školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, i drugih institucija, fondova i fondacija.

Za bliža obaveštenja zainteresovani kandidati mogu se obratiti nadležnim organima u svojim gradovima/opštinama.