Доц. др сци мед. Мирка Лукић-Шаркановић

 

Доц. др сци мед. Мирка (Миливоје) Лукић-Шаркановић, рођена је 12.10.1968. године у Новом Саду. Основну школу, а потом и гимназију завршава у Лозници.На Медицинском факултету у Новом Саду дипломира у фебруару 1995. године. На Клиници за анестезију и интензивну терапију, Клиничког центра Војводине у Новом Саду, запослена је као лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом, од августа 2000. године. Докторску дисертацију је одбранила 2012. године на Медицинском факултету у Новом Саду, са просечном оценом 9,87 и коначном оценом рада 10,0. Супспецијализацију из Медицине бола, завршава, такође, на Медицинском факултету у Новом Саду 2017, са оценом 10,0. Запослена јена Медицинском факултету у Новом Саду у звању асистента са докторатом, док је на Стоматолошком факултету у Панчеву доцент. Аутор је великог броја радова у домаћим и страним стручним часописима и бројних излагања на међународним и домаћим конгресима и симпозијумима. Члан је Социјалистичке Партије Србије од 1990. На изборима одржаним 2016. изабрана је за одборницу Скупштине града Новог Сада, а нови мандат на месту одборнице Скупштине града Новог Сада почео је 21. августа 2020. Течно говори немачки језик, а служи се енглеским и руским језиком. Удата је и мајка двоје деце.