Zaposleni

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Prof. dr Zoran Milošević

Telefon: 021/487-4641
E-mejl: zoran.milosevic@vojvodina.gov.rs

 

Zamenik pokrajinskog sekretara

Doc. dr Mirka Lukić-Šarkanović

Telefon: 021/487-4635
E-mejl: mirka.sarkanovic@vojvodina.gov.rs

 

RADNA MESTA VAN UNUTRAŠNJIH JEDINICA

Podsekretar
Službenik na položaju

mr Katarina Kovačević
Telefon: 021/487-4504
E-mejl: katarina.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za odnose sa javnošću i medijima
Savetnik

Jelena Kovačević Sudarov
Telefon: 021/487-4557
E-mejl: jelena.sudarov@vojvodina.gov.rs

Radno mesto administrativnotehničkog sekretara
Viši referent

Nataša Stanković
Telefon: 021/487-4641

 

Radno mesto vozača motornog vozila
Nameštenik – četvrta vrsta radnih mesta

Dejan Obradov

 

 

SEKTOR ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Pomoćnik pokrajinskog sekretara
Službenik na položaju

Anastazija Stojšić-Milosavljević
Telefon: 021/487-4795
E-mejl: anastazija.stojsic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za poslove iz oblasti prirodnomatematičkih nauka i saradnje sa nevladinim organizacijama
Savetnik

Aleksandar Mihajlov
Telefon: 021/487-4575
E-mejl: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za poslove iz oblasti tehničkotehnoloških nauka
Savetnik

Ivana Momčilović
Telefon: 021/487-4550
E-mejl:: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za poslove iz oblasti društvenohumanističkih nauka
Savetnik

Marta Đukić
Telefon: 021/487-4633
E-mejl: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za poslove iz oblasti medicinskih nauka i fizičkog vaspitanja i sporta
Savetnik

Danijela Čulić
Telefon: 021/487-4550
E-mail: danijela.culic@vojvodina.gov.rs

 

SEKTOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE I STUDENTSKI STANDARD

Pomoćnik pokrajinskog sekretara
Službenik na položaju

Nela Milišić
Telefon: 021/487-4039
E-mejl: nela.milisic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za oblast visokog obrazovanja na fakultetima
Savetnik

Dr Željka Bojanić
Telefon: 021/487-4519
E-mejl: zeljka.bojanic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za oblast visokog obrazovanja na visokim školama strukovnih studija
Savetnik

Danijel Dragosavljević
Telefon: 021/487-4074
E-mejl: danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za poslove studentskog standarda
Savetnik

Marina Ristić
Telefon: 021/487-4519
E-mejl: marina.ristic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za poslove saradnje sa naučnim institutima i institucijama od posebnog značaja za AP Vojvodinu
Savetnik

Dr Klara Toth-Glemba
Telefon: 021/487-4564
E-mejl: klara.tothglemba@vojvodina.gov.rs

 

SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Pomoćnik pokrajinskog sekretara
Službenik na položaju

Dragana Kosovac
Telefon: 021/487-4712
E-mejl: dragana.kosovac@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski prosvetni inspektor
Viši savetnik

Ivana Boroja
Telefon: 021/487-4263
E-mejl: ivana.boroja@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski prosvetni inspektor
Samostalni savetnik

Romana Rudić
Telefon: 021/487-4263
E-mejl: romana.rudic@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski prosvetni inspektor
Samostalni savetnik

Aleksandra Filipović
Telefon: 021/487-4490
E-mejl: aleksandra.filipovic@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski prosvetni inspektor
Savetnik

Mirko Jovičić
Telefon: 021/487-4914
E-mejl: mirko.jovicic@vojvodina.gov.rs

 

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE

Pomoćnik pokrajinskog sekretara
Službenik na položaju

Dr Vera Medić
Telefon: 021/487-4570
E-mejl: vera.medic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za upravne i opšte pravne poslove
Samostalni savetnik

Dr Dragica Koldžin
Telefon: 021/487-4576
E-mejl: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za pravne poslove
Savetnik (radni odnos na određeno vreme)

Miloš Petković
Telefon: 021/487-4914
E-mejl: milos.petkovic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za materijalnofinansijske poslove u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti
Samostalni savetnik (radni odnos na određeno vreme)

Branislava Kovačević
Telefon: 021/487-4060
E-mejl: branislava.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za materijalnofinansijske poslove u oblasti visokog obrazovanja
Savetnik

Mr Dragan Kržić
Telefon: 021/487-4881
E-mejl: dragan.krzic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za materijalnofinansijske poslove
Savetnik

Nataša Trivunović
Telefon: 021/487-4551
E-mejl: natasa.trivunovic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za materijalnofinansijske poslove
Savetnik

Danijela Smiljanić
Telefon: 021/487-4805
E-mejl: danijela.smiljanic@vojvodina.gov.rs

Radno mesto za informatičku podršku
Savetnik

Srđan Avramov
Telefon: 021/487-4513
E-mejl: srdjan.avramov@vojvodina.gov.rs