Меморандум као основ за успостављање студентског центра за иновације, трансфер знања и предузетништво при Технолошком факултету

На Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду свечано је потписан Меморандум о сарадњи између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Технолошког факултета са циљем међусобне подршке на успостављању студентског центра за иновације, трансфер знања и предузетништво у области прехрамбеног инжењерства SCITE–FOOD. Потписници споразума су покрајински секретар др Ненад Иванишевић и декан Технолошког факултета проф. др Биљана Пајин.

Овај значајан споразум две институције представља предуслов за наставак институционалне сарадње Секретаријата са Универзитетом у Новом Саду, са посебним фокусом на што ефикасније повезивање привреде и академског сектора, уз пружање подршке студентима приликом обука, спровођења стручне праксе, размене знања и искустава и студентске размене, као и при стажирању, стручном усавршавању у привреди и приликом оснивања сопствених компанија.

Покрајински секретаријат јесте институционална подршка Факултету на прекограничном пројекту који се спроводи у оквиру Interreg IPA CBC програма прекограничне сарадње између Мађарске и Републике Србије, а реализује се у сарадњи Технолошког факултета Нови Сад и Приврeднe кoмoрe жупаније Чoнгрaд са седиштем у Сегедину.

Основни циљ самог пројекта јесте успостављање студентског центра што директно утиче на повећање конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у АП Војводини.

Секретар Иванишевић је истакао да овај пројекат носи јасну поруку да је неопходно развијати и неговати предузетнички дух код студената.

,,Данашње потписивање споразума о сарадњи потврђује да заједно Покрајинска влада, односно Покрајински секретаријат за привреду и туризам и Технолошки факултет, раде на креирању хаба који ће помоћи студентима који то желе да постану предузетници, оснују своја предузећа, да креирамо такве буџетске линије да могу да конкуришу на нашим конкурсима, када оснују свој стартап, или су им, пак, потребна средства за рад предузећа. На овај начин би се могла реализовати и менторска услуга када започну посао, јер знамо да су прве три године пословања најтеже сваком предузетнику. Идеја заједничке сарадње је стварање нове генерације предузетника, оних који у својој земљи желе да остану и ту остварују приход“, рекао је Иванишевић.

Он је додао да би, с друге стране, било потребно да се они који се одваже на нови корак у сфери предузетништва ангажују као помоћ и подршка будућим генерацијама студената, односно предузетника, поручивши студентима да су врата Секретаријата увек отворена за сарадњу на креирању финансијских подстицаја намењених привреди и предузетништву.

Декан Технолошког факултета проф. др Пајин је истакла да је сваки студент у фокусу факултета, у фокусу онога што он представља и чему стреми, додавши да сви пројекти који се реализују у овој високообразовној установи, превасходно су усмерени на трансфер знања. Према њеним речима, Технолошки факултет се много ослања на своју сарадњу са привредом, која је интензивирана у претходним годинама.

Конференцију на којој је представљен и сам пројекат од стране укључених студената постдипломских студија на Технолошком факултету, водила је у својству носиоца пројекта, продекан проф. др Зита Шереш.

Потписивању споразума и презентацији пројекта присуствовала је и помоћник покрајинског секретара за високо образовање и научну делатност, проф. др Анастазија Стојшић Милосављевић.