Мр Катарина Ковачевић

 

Катарина Ковачевић рођена је 1.9.1968. у Руми, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду и добила звање професора српскохрватског језика и југословенских књижевности. Завршила је постдипломске студије на Филозофском факултету у Новом Саду, на предмету Синтакса и семантика стандардног српског језика и стекла академско звање магистар лингвистичких наука. Положила је стручни испит за струку српски језик и књижевности и стекла 24 године радног искуства, као наставник српског језика и књижевности у гимназији општег типа. Од 30.08.2017. до 28.02.2018. в.д. директор у ОШ ,,Јован Поповић“ Нови Сад. Удата, мајка близнакиња.