Мр Катарина Ковачевић

 

Образовање:

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду и добила звање професора српскохрватског језика и југословенских књижевности, 1994. године.

Постдипломске студије завршила на Филозофском факултету у Новом Саду, са просечном оценом 9,60; уже стручни предмет Синтакса и семантика стандардног српског језика. Академско звање − магистар лингвистичких наука,  стекла 2001. године.

Стручни испит за струку српски језик и књижевности положила 1995. године.

Државни стручни испит по програму за високо образовање положила је 2019. године.

У периоду од 2010. до 2018. године похађала преко 200 сати програма обуке стручног усавршавања одобрених од Завода за унапређивање васпитања и образовања.

Похађала обуке из области менаџмента људским ресурсима, етике и интегритета, превенције корупције, вештина комуникације, вештина јавног наступа, инспекцијског надзора и др.

Носилац Признања Друштва за српски језик и књижевност Србије за велико залагање у раду са ученицима и натпросечне резултате на Републичким такмичењима.

Радно искуство:

У периоду од 1994. г. радила као наставник српског језика у основним школама, од 1995. г. запослена на неодређено време као наставник српског језика и књижевности у Гимназији ,,Стеван Пузић“ у Руми; од 2020. године запослена на неодређено време на радном месту – координатор за квалитет и развојне пројекте школе у Високој школи струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад; мировање радног односа на месту покрајинског просветног инспектора од 2022. године.

Функцију в.д. директора у ОШ ,,Јован Поповић“ Нови Сад обављала у периоду од 30.08.2017. до 28.02.2018. године.

Подсекретар у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, од 17.10.2018. године.

На основу Уредбе о оцењивању службеника, за све периоде рада у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, оцењена највишом оценом – истиче се.

Друге вештине: познавање енглеског и руског језика, информатичка писменост.

Основни биографски подаци: рођена 1.9.1968. г. у Руми; пребивалиште Нови Сад; мајка близнакиња.