Отворена 13. Научна конференција са међународним учешћем ЕТИКУМ 2021.

Помоћник покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност Нела Милишић, отворила је у петак 3. децембра 2021. Научну конференцију ЕТИКУМ 2021, у амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду. Конференцију организује Факултет техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство.
Поздрављајући учеснике конференције помоћник Милишић је истакла да су активности Секретаријата усмерене на финансирање различитих области деловања високошколских установа, кроз пројекте намењене подизању квалитета високог образовања у контексту наставне функције, али и у односу на унапређење квалитета научне делатности.
„Као најзначајније циљеве, које планирамо да реализујемо у времену које је пред нама, свакако бих издвојила: унапређење дуалног концепта високог образовања, подизање квалитета научне продукције, као темеља аутономије универзитета, интернационализација факултета и универзитета и на послетку, а уствари можда најзначајније у ширем друштвеном контексту – развој још снажније везе науке и привреде“, казала је помоћник Милишић и додала да Факултет техничких наука, као и Департман за производно машинство, веома често има лидерску позицију у препознавњу значаја иновација и континуираног техничког и технолошког развоја, и као такав представља један од најмоћнијих генератора интелектуализације нашег друштва.
ЕТИКУМ је научни и стручни скуп на коме истраживачи и инжењери презентују своје радове и дискутују о иновацијама и новим технологијама у областима метрологије и контроле квалитета у производном инжењерству, биомедицинском инжењерству, заштите животне средине и циркуларној економији. Као и претходних година, програмски одбор ЕТИКУМ конференције наградио је најбољи рад младог истраживача ЕТИКУМ конференције „Проф. др Јанко Ходолич“. Ове године награду је добила Зорана Ланц.