Проф. др Зоран Милошевић

 

Зоран Милошевић рођен је 29.05.1961. године у Бијељини. Основну и средњу школу завршио je у месту рођења, а Факултет физичке културе на Универзитету у Новом Саду. На истом факултету је магистрирао, докторирао и стекао звања асистента, доцента, ванредног и редовног професора на предмету Теорија физичке културе. Наставно-научну делатност професора Универзитета реализује на основном (струковни и академски), мастер и докторском студију. До сада је објавио више од 130 радова у националним и међународним часописима. У периоду од 2004. до 2008. године обављао је функцију члана Градског већа Новог Сада задуженог за спорт, где се, поред пројеката школског и масовног спорта, посебно истиче учешћем у организацији спортских манифестација европског и светског нивоа такмичења. За одборника у Скупштини Града Новог Сада, биран је 16.06.2008. године. Од новембра 2012. године је био на функцији Начелника Јужнобачког управног округа. Ожењен је и има двоје деце.