Уручена Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине

У Покрајинској влади данас су први пут уручена Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине за 2020. годину. Признања за научну изузетност у 21  научној области, односно подобласти, уручио је покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић најцитиранијим истраживачима који су запослени у научноистраживачким организацијама на територији АП Војводине.

Поздрављајући награђене истраживаче покрајински секретар Милошевић је истакао да међу добитницима Признања има чак седам од укупно тринаест истраживача, који су на основу резултата најновијег истраживања Универзитета Стенфорд у САД, међу два одсто најцитиранијих научника у свету.

„Академска заједница мора да зна ко су најбољи вредносни ауторитети сами по себи. Посебно ми импонује чињеница да међу награђеним истраживачима има подједнак број мушкараца и жена, што представља родну равноправност на делу“, казао је секретар Милошевић и додао да ће се следеће године потрудити да се укључе и научне области из правних, лингвистичких и историјских наука и да се у тим областима морамо ослонити на неку другу базу цитата која укључује и ове области.

„Поносан сам на хомогеност Природно-математичког факултета, једнако као и на Технолошки факултет. Захвалићу и проф. др Сергеју Остојићу који је остварио импозантан резултат. Похвалио бих и проф. др Вељка Јовановића из друштвено-хуманистичких наука који је остварио изузетан резултат, јер је то све, само не очекивано у овој научној области, будући да ова научна област не инспирише да буде видљива у бази података SCOPUS“, рекао је секреатар Милошевић.

„Наша академска заједница пролази један тешки пут, јер након периода пада научне продукције у 2018. години, већ наредних година је забележен позитиван тренд који говори да смо с правом ушли међу 1000 универзитета на Шангајској листи, али то није довољно. Мораћемо да будемо много бољи, а један од начина је да валоризујемо наша истраживања и будемо гласни у односу на оне који су најбољи. Ви сте то урадили великим трудом и огромном енергијом вас и ваше академске заједнице“, закључио је секретар Милошевић.

Према речима једног од добитника Признања проф. др Момира Микова ово признање је доказ дугогодишњег рада и истраживања у науци, као и жеље да се увек пронађе пут за остваривање зацртаних жеља и циљева.

Од приспелих 60 пријава истраживача, додељено је укупно 40 Признања за научну изузетност, из 17 области, односно подобласти.

У оквиру сваке области, односно подобласти, три најцитиранија истраживача добијају Признање за научну изузетност у виду дипломе и награђују се новчаним износима, и то тако што најцитиранији истраживач добија 80.000,00 динара, други истраживач по цитираности 65.000,00 динара и трећи истраживач по цитираности 50.000,00 динара.

Приликом оцене научне изузетности, Стручне комисије су вредновале број цитата научних радова пријављених истраживача, који су остварени у години која претходи години у којој се додељују признања. Критеријум који се односи на број цитата, утврђиван је на основу података из базе SCOPUS-а.