Шест деценија развоја физичког васпитања у Кикинди у књизи: „На извору физичке културе“

У амфитеартру Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди представљена је у петак, 10. децембра 2021. године, књига: „На извору физичке културе“, аутора Богољуба Чикића. Професор физичког васпитања у пензији писао је дело готово деценију, где је обухватио шездесетогодишњи развој свог школског предмета у Кикинди. Аутор је приказао колико је било тешко да физичка култура добије на значају у образовном систему, али и шта је некада значило бити спортиста у средини која се развијала.

„Било је јако мукотрпно, али то је била младост и све се лако издржавало. То је период изградње земље после ослобођења, од 1944. године до 2004. године“, каже Чикић.

Кроз текстове и фотографије, приказане су све најважније наставне и ваннаставне активности, које су обележиле шест деценија физичког васпитања у Кикинди. Дело сведочи и о развоју спортског духа у малој средини.

„То је било основно: бити снажан и бити радан, да би могао да браниш своју земљу и да би могао да је изграђујеш. То је било основно“, додаје аутор.

Подршку издавању књиге дали су и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Друштво педагога физичке културе Србије. Иако говори о историји физичке културе у Кикинди, дело је својеврсни  приказ самог друштвеног развоја, каже покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност Зоран Милошевић.

„Књига говори да је физичка култура у Кикинди била масовна, хумана и врло динамична. Није говорила о социјалним разликама, него о масовности, где су сви могли да нађу себе у систему физичке културе“, изјавио је секретар Милошевић.

Књига „На извору физичке културе“ има 500 страна и више од 1.000 фотографија. У њој су сачувани људи и догађаји, као и све што је физичку културу у Кикинди подигло на виши ниво.