Osam miliona dinara za projekte visokoobrazovnih ustanova i darovite studente

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas rešenja predstavnicima visokoobrazovnih ustanova iz AP Vojvodine koje su dobile sredstva u visini od osam miliona dinara, na osnovu dva javna konkursa. Reč je o Konkursu za dodelu sredstava za darovite studente ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2019. godinu i Konkursu za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine u 2019. godini.

Prema mišljenju sekretara Miloševića reč je o dva vrlo važna konkursa, od kojih jedan nosi poruku da je rad iznad svega vaspitna kategorija.
„Naravno da nominalni iznos ne opredeljuje direktno politiku Pokrajinske vlade, zato što zajedno sa Republičkom vladom i svim drugim privrednim subjektima, mi stvaramo ambijent u kome je važna podrška studentima, još od prvih koraka na fakultetu, odnosno na visokoj školi“, rekao je sekretar Milošević i dodao da drugi konkurs predstavlja direktnu vezu znanja i njegove primenjivosti.

„Važno je da podstaknemo one koji do juče nisu bili prepoznati i koji postoje tek od 2017, a to govori koliko smo opredeljeni da znanje ne bude samo vidljivo u časopisima, nego pre svega u privrednoj aktivnosti i podršci visokog obrazovanja onome što je inovatorstvo, što su patenti, primenjivo u novim tehnologijama; dakle gradimo jedan aktivni odnos znanja prema privrednom razvoju“, kazao je Milošević i dodao da Sekretarijat nastavlja dalje sa projektima koji se odnose na naučnoistraživačku aktivnost, istraživačku aktivnost nacionalnih manjina, kao i sa umetničko-istraživačkim projektima.

„Dakle, tamo gde nastaje stvaralaštvo, gde nastaju nove ideje, tu smo i mi. Sve zavisi od fakulteta i visokih škola da li će ta sredstva biti dovoljna, jer ukoliko bude više prijava i mi ćemo biti u obavezi da opredelimo više sredstava“, zaključio je resorni sekretar Milošević.

Ove godine finansirano je i 13 razvojnoistraživačkih projekata devet visokih škola strukovnih studija.

Sredstva namenjena darovitim studentima dobilo je 13 studenata sa sedam fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koje će u narednih deset meseci stipendirati Sekretarijat sa 15 hiljada dinara mesečno, dok će minimum pet hiljada dinara biti u obavezi da obezbedi poslodavac.

ž
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (2)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (3)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (4)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (6)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (5)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (7)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (9)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (10)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (11)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (12)
previous arrow
next arrow
ž
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (2)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (3)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (4)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (6)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (5)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (7)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (9)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (10)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (11)
Ugovori za podršku projektima visokoobrazovanih institucija i darovitim studentima (12)
previous arrow
next arrow