Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Подсекретар мр Ковачевић поздравила учеснике Петог српског конгреса географа

Подсекретар у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност мр Катарина Ковачевић поздравила је учеснике Петог српског конгреса географа под називом: „Иновативни [...]