Pokrajinska vlada opredelila skoro 20 miliona dinara za 49 projekata visokoobrazovnih ustanova u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas rešenja predstavnicima visokoobrazovnih ustanova iz AP Vojvodine koje su dobile sredstva u visini od skoro 20 milion dinara za 49 projekata, a na osnovu tri javna konkursa. Reč je o konkursima: za finansiranje naučnoistraživačkih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini, projektima koji se bave istraživačko-umetničkim stvaralaštvom u oblasti umetnosti, s teritorije AP Vojvodine i razvojnoistraživačkim projektima visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine.

Obraćajući se prisutnima sekretar Milošević je naglasio da pomenuti projekti pokazuju koliko je zapravo bogatstvo visokog obrazovanja u AP Vojvodini.

„Bogatstvo se ogleda u strukovnim studijama visokih škola, umetničkom stvaralaštvu i specifičnom izobilju raznolikosti koje je karakteristično za ovaj prostor. Neosporna je činjenica da visoko obrazovanje, pored nacionalne misije, ima i te kako bitnu ulogu u multietničkom prostoru u kome je, prvenstveno važno i društveno odgovorno da jedni druge dobro razumemo“, kazao je sekretar Milošević.

Sekretar Milošević je istakao da je za razvojnoistraživačke projekte visokih škola strukovnih studija ove godine opredeljeno sedam miliona i šest stotina hiljada dinara.

„Projektno stvaralaštvo naših kolega iz visokih škola pokazalo se da je, i ovog puta, na visokom nivou. Neki od finansiranih projekata bave se problematikom energetske efikasnosti, zatim holističkim pristupom obrazovanju dece, odnosno sagledavanjem celine u odnosu na posebnost deteta, kao i osobenostima onlajn nastave. Ovo su teme kojima se bave neki od projekata, pokazujući vrednost praktične nastave strukovnih studija, i govore da smo sa pet visokih škola u oblasti vaspitanja, tri tehničke škole i jednom poslovnom školom, uspeli da odgovorimo izazovu vremena“, rekao je sekretar Milošević.

Kada je reč o naučnoistraživačkim projektim nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica oni su, prema mišljenju sekretara Miloševića, i ove godine pokazali svoju opravdanost.

„Za ovu godinu opredeljeno je šest miliona dinara za 17 projekata, od kojih pet projekata pripada mađarskoj nacionalnoj zajednici, tri projekta je pripalo nemačkoj nacionalnoj manjini, a projekte su ove godine dobili i jevrejska, rusinska, rumunska, bunjevačka, ruska i slovačka nacionalna manjina“, zaključio je sekretar Milošević.

Govoreći o umetničkim projektima, sekretar Milošević je istakao da je ove godine zastupljena digitalna umetnost, ali i klasična likovna, dramska i muzička umetnost.

„Umetnički projekti su veliki podsticaj humanizaciji naše obrazovne i vaspitne profesije. U suprotnom, nameće se pitanje: „Ko su ljudi zagledani samo u kvantitativna obeležja, bez kvaliteta u kome su lepota, estetika i moral kategorije koje moraju da odlikuju čoveka koji stvara, ne samo po principu vlastite afirmacije, već prema čovečanstvu i ljudskoj dobrobiti?“, zapazio je sekretar Milošević.