Međunarodni naučni skup posvećen 80. godišnjici Velike racije

U Matici srpskoj održan je međunarodni naučni skup pod nazivom „80 godina od pogroma u Velikoj raciji – korak dalje ka zajedničkoj budućnosti“, koji je okupio predstavnike  akademske, naučne i istraživačke delatnosti s ciljem podizanja svesti u društvu o ovoj temi.

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević istakao je da ovaj skup, koji je Matica srpska organizovala s Pokrajinskim zaštitnikom građana, predstavlja sećanje na tragične događaje od pre osam decenija i suočavanje sa istinom, koja treba da doprinese sigurnijoj i srećnijoj zajedničkoj budućnosti svih nas.

„Za Pokrajinski vladu je ovo izuzetno važan skup, ne samo zato što se organizuje u Matici srpskoj već što autoritet onih koji ga organizuju svedoči o tome da smo privrženi istini. Reč je o užasnom događaju, ali sam uveren da vaskrsava jedna nova ideja – ideja saradnje i poverenja zasnovana na istini“, istakao je prof. dr Milošević.

Smisao ovakvih skupova, kako je rekao resorni sekretar, inspirisanih istorijskim događajima, jeste i odavanje pošte žrtvama i večni pomen kroz kulturu sećanja.

„Ono što se u Novom Sadu i celoj južnoj Bačkoj dešavalo u januaru 1942. godine, bila je jedna od svakako najbolnijih, ali ne i jedina bolna tačka na vekovnoj, gotovo milenijumskoj vertikali odnosa između Srba i Mađara. Vertikali na kojoj su nas naročito u vreme velikih ratnih sukoba gurali na nepomirljivo suprotstavljene strane, sa periodima bliske saradnje i razumevanja kakav je, na sreću, upravo period u kojem mi danas živimo“, naveo je Milošević.

Kako je istakao, osvetljavanje ovakvih događaja nije samo odavanje pošte nevinim žrtvama već i poruka da pomirenje, u čijem temelju je bila samo istina, podrazumeva praštanje, ali i nezaborav – kao dug žrtvama i večnu opomenu da se zločin nikada, nigde i nikome ne ponovi.

Predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić naglasio je da je ovakve događaje uvek neophodno osvetliti i naučnim radom.

„Ima još uvek mnoštvo detalja koje valja sagledati i sa činjeničnog aspekta, ali i sa stanovišta načina kako o svemu tome mislimo i uvodimo u kulturu sećanja. Osnovna intencija je da upozorimo da se takvi događaji nikada više ne smeju dogoditi“, poručio je Stanić.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović ukazao je na to da je unapređenje ljudskih prava podizanjem vrednosti koje su imanentne svakom društvu nešto o čemu mora da se govori stalno čak i kroz kulturu sećanja.

Za vreme Velike racije ubijeno je više hiljada Srba, Jevreja i Roma u zloglasnoj akciji mađarskih fašista u južnoj Bačkoj, a njihova tela bačena su pod led Dunava i Tise. Smatra se da je ovaj događaj jedan od najtragičnijih u Drugom svetskom ratu na prostoru Jugoslavije.