Obeleženo 62 godine od osnivanja Univerziteta u Novom Sadu

Svečanost povodom Dana Univerziteta u Novom Sadu, kojom je obeležena 62. godišnjica njegovog osnivanja, održana je danas u amfiteatru Rektorata.

Tim povodom prisutnima se obratio prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost koji je istakao da je ovaj jubilej prilika da se podsetimo broja studenata, nastavnika, akreditovanih studijskih programa, ali da su to samo brojevi, a da je mnogo važniji kvalitet koji ima Univerzitet u Novom Sadu.

„Univerzitet je moćan generator promena u Srbiji, koji u fokus svog interesovanja postavlja vrednosti koje čine našu sadašnjost, ali i budućnost. Iz ugla humanističke misije, Univerzitet je mesto gde se, pored ostalog, nalaze najbrojniji dobrovoljni davaoci krvi, šampioni u simulaciji suđenja, kao i oni koji pobeđuju na EUROBOT-u u Francuskoj. Dakle, ja bih rekao da imamo ne samo šampione znanja, nego i šampione ljudskog kvaliteta“, kazao je sekretar Milošević.

Prema rečima rektora Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dejana Madića danas će pažnja biti poklonjena fakultetima, jer bez njih nema ni Univerziteta.

„Ja sam praktično dežurni oficir, koji treba da obezbedi dobru saradnju sa pokrajinskim i republičkim organima, kao i sa međunarodnom zajednicom i mislim da smo uspeli u tome da nam fakulteti budu deo svetske i evropske naučne zajednice“, naglasio je rektor Madić.

Prisutne je pozdravila i prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

U okviru svečanosti promovisani su novi profesori emeritusi Univerziteta u Novom Sadu, a dodeljene su i nagrade studentima za naučne i stručne radove u školskoj 2021/2022. godini.

Tokom aktuelne školske godine, Senat Univerziteta dodelio je zvanje profesora emeritusa prof. dr Stevici Đuroviću (Prirodno-matematički fakultet), prof. dr Branislavu Borovcu (Fakultet tehničkih nauka) i prof. dr Savi Damjanovu (Filozofski fakultet). Ovo prestižno zvanje Univerzitet dodeljuje na predlog fakulteta ili druge visokoškolske jedinice, redovnom profesoru u penziji, penzionisanom u prethodne tri školske godine, koji ima najmanje 20 godina radnog iskustva u visokom obrazovanju i u oblasti nauke, a koji se posebno istakao svojim naučnim, odnosno umetničkim radom, stekao međunarodnu reputaciju i postigao rezultate u obezbeđivanju nastavno-naučnog, odnosno nastavnoumetničkog podmlatka u oblasti za koju je izabran.

Pored promocije novih profesora emeritusa, na svečanosti su uručene nagrade studentima za naučne i stručne radove u školskoj 2020/2021. godini, koje se dodeljuju odlukom Senata Univerziteta na osnovu realizovanog Konkursa za izradu naučnih i stručnih radova studenata u tekućoj školskoj godini. Senat Univerziteta je na osnovu predloga komisija za ocenu radova doneo odluku o dodeli nagrada i ukupno su nagrađena 52 studenta sa Filozofskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta u Subotici, Medicinskog fakulteta, Građevinskog fakulteta u Subotici, Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Akademije umetnosti, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Tehnološkog fakulteta.