Otvorena Međunarodna naučna konferencija “Mir i pravo”

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu domaćin je trodnevne međunarodne naučne konferencije „Mir i pravo – evropski mirovni sporazumi u širem društvenom kontekstu“ i tribine o istoriji mirovnih sporazuma (od Karlovačkog mirovnog sporazuma do Dejtona), koja se održava od 23. do 25. juna 2022. godine.

Konferenciju je otvorio dekan Pravnog Fakulteta u Novom Sadu prof. dr Branislav Ristivojević, koji je tom prilikom naglasio da u radu učestvuje više od 50 eminentnih naučnika iz Potsdama, Segedina i Novog Sada.

Obraćajući se prisutnima Nela Milišić, pomoćnica pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je istakla da su mir i poštovanje pravnog poretka neodvojivo povezani i čine jedinu moguću okosnicu budućnosti modernog društva.

„Ako na današnje izazove gledamo iz aspekta ljudskih prava, da svaki čovek bez obzira gde živi, kojim narodima pripada ili koje karakteristike ličnosti ima, ima pravo na mir, kao univerzalno prirodno pravo zasnovano na urođenom ljudskom dostojanstvu, onda sam sigurna da ćete u danima pred nama, kao naučnici doprineti razumevanju i prihvatanju vremena u kome živimo, značaja prava na mir, zajedništva i pomirenja. I kao što je u deklaracijama o ljudskim pravima navedeno, pravo na mir nije ograničeno samo na negativnu koncepciju odsutnosti nasilja ili sukoba, pravo na mir nas obavezuje da uvek i u svako vreme imamo na umu, da nema puta ka miru, da je mir put“, naglasila je pomoćnica Milišić.

Učesnike su pozdravili i prof. dr Dejan Madić, rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Florijan J. Švajgert, potpredsednik Univerziteta u Potsdamu zadužen za međunarodne poslove i finansije, prof. dr Tamaš Antal, prodekan Fakulteta pravnih i političkih nauka u Segedinu i mr Darko Tadić, predsednik Apelacionog suda u Novom Sadu.

Ova multidisciplinarna konferencija predstavlja okvir za institucionalizovanje i podizanje na viši nivo saradnje, s jedne strane, tri pravna fakulteta uključena u ovaj projekat iz tri evropska grada: Novog Sada, Potsdama i Segedina i s druge strane, naučne radnike drugih društvenih i humanističkih nauka čiji predmet uključuje i mirovnu tematiku.

Konferencijski zaključci biće izloženi 25. juna u najstarijoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima.