Подсекретар мр Ковачевић поздравила учеснике Петог српског конгреса географа

Подсекретар у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност мр Катарина Ковачевић поздравила је учеснике Петог српског конгреса географа под називом: „Иновативни приступ и перспективе примењене географије“, који се одржава од 9. до 11. септембра 2021. на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Том приликом мр Ковачевић је пожелела учесницима Конгреса да новим постигнућима из области апликативне географије допринесу побољшању наставно-научног процеса.

„Вреднујући знање, као највећи капитал друштва, Секретаријат подржава рад високошколских установа, како кроз пројектно финансирање тако и кроз суфинансирање управо конференција и конгреса, који омогућавају размену мишљења, искустава и сазнања, а који на најбољи начин, стручној јавности предстaвљају достигнућа из својих области, презентујући рад наших стручњака на међународном нивоу“, истакла је подсекретар Ковачевић и додала да је подршка Секретаријата планирана и када је реч о проширењу просторних капацитета Департмана за географију, туризам и хотелијерство, због великог броја студената који су заинересовани за поједине програме овог Департмана.

Близу 200 учесника овог научног Конгреса који долазе из више од 15 земаља региона, Европе и света, биће ове године посвећено размени знања из примењене географије. Неке географске дисциплине дају приоритет сазнањима која се могу применити у решавању хитних проблема у друштву, што је приметно у областима климатских промена, заштите животне средине, демографије, туризма, урбаног и регионалног планирања. Могућност примене резултата географских истраживања може бити и шира, па се односи и на питања друштвене неједнакости, решавања друштвених сукоба, развоја културе и њене географске дистрибуције, као и на усвајање политика од значаја за развој неке заједнице.