Покрајинска влада определила скоро 20 милиона динара за 49 пројеката високообразовних установа у АП Војводини

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима високообразовних установа из АП Војводине које су добиле средства у висини од скоро 20 милион динара за 49 пројеката, а на основу три јавна конкурса. Реч је о конкурсима: за финансирање научноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2021. години, пројектима који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине и развојноистраживачким пројектима високих школа струковних студија с територије АП Војводине.

Обраћајући се присутнима секретар Милошевић је нагласио да поменути пројекти показују колико је заправо богатство високог образовања у АП Војводини.

„Богатство се огледа у струковним студијама високих школа, уметничком стваралаштву и специфичном изобиљу разноликости које је карактеристично за овај простор. Неоспорна је чињеница да високо образовање, поред националне мисије, има и те како битну улогу у мултиетничком простору у коме је, првенствено важно и друштвено одговорно да једни друге добро разумемо“, казао је секретар Милошевић.

Секретар Милошевић је истакао да је за развојноистраживачке пројекте високих школа струковних студија ове године опредељено седам милиона и шест стотина хиљада динара.

„Пројектно стваралаштво наших колега из високих школа показало се да је, и овог пута, на високом нивоу. Неки од финансираних пројеката баве се проблематиком енергетске ефикасности, затим холистичким приступом образовању деце, односно сагледавањем целине у односу на посебност детета, као и особеностима онлајн наставе. Ово су теме којима се баве неки од пројеката, показујући вредност практичне наставе струковних студија, и говоре да смо са пет високих школа у области васпитања, три техничке школе и једном пословном школом, успели да одговоримо изазову времена“, рекао је секретар Милошевић.

Када је реч о научноистраживачким пројектим националних мањина – националних заједница они су, према мишљењу секретара Милошевића, и ове године показали своју оправданост.

„За ову годину опредељено је шест милиона динара за 17 пројеката, од којих пет пројеката припада мађарској националној заједници, три пројекта је припало немачкој националној мањини, а пројекте су ове године добили и јеврејска, русинска, румунска, буњевачка, руска и словачка национална мањина“, закључио је секретар Милошевић.

Говорећи о уметничким пројектима, секретар Милошевић је истакао да је ове године заступљена дигитална уметност, али и класична ликовна, драмска и музичка уметност.

„Уметнички пројекти су велики подстицај хуманизацији наше образовне и васпитне професије. У супротном, намеће се питање: „Ко су људи загледани само у квантитативна обележја, без квалитета у коме су лепота, естетика и морал категорије које морају да одликују човека који ствара, не само по принципу властите афирмације, већ према човечанству и људској добробити?“, запазио је секретар Милошевић.