Секретаријат издвојио девет милиона динара за Студентски центар „Нови Сад“ и Студентски центар „Суботица“

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност издвојио је, преко конкурса о суфинансирању текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме у установама студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина, девет милиона динара за Студентски центар “Нови Сад“ и Студентски центар „Суботица“.

Тим поводом уговоре о суфинансирању са покрајинским секретаром проф. др Зораном Милошевићем потписали су данас директор СЦ „Нови Сад“ Зоран Мартиновић и опуномоћени представник СЦ „Суботица“ Петар Пејушковић.

Средства у укупном износу од шест милиона динара, колико је добио СЦ „Нови Сад“, намењена су за извођење молерских радова у Ресторану 2 и 3, као и за молерске радове у Студентском дому „Вељко Влаховић“, док је за текуће поправке и одржавање зграда СЦ „Суботица“ издвојено три милиона динара, такође за молерске радове у студентским ресторанима и домовима, али и за ремонт хладњаче у Ресторану 1.

Након потписивања уговора разговор је настављен у правцу даљег унапређења квалитета живота и стандарда студената, као и ка предстојећем процесу дигитализације високошколских установа и студентских центара.