Секретар Милошевић на свечаном обележавању почетка нове академске године Одељења Економског факултета у Бујановцу

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић присуствовао је данас свечаном обележавању почетка нове школске године на Одељењу Економског факултета у Бујановцу. Том приликом је рекао да је мисија образовања да буде мост међу људима, да их повезује.

„То није национални, већ један наднационални пројекат у којем, када учествујете, трајно се везујете за један врло важан аргумент, а то је пре свега истина. Економска наука има много тога да понуди друштву у универзалним вредностима и зато је важно да управо овде, у географском смислу, повежемо све наше различитости – нације, вере и менталитете“, истакао је проф. др Зоран Милошевић.

Покрајински секретар уочио је велики напор Економског факултета Универзитета у Новом Саду, Покрајинске владе, колега са Универзитета Тетово у Македонији и локалне самоуправе у Бујановацу да истрају удружени око пројекта, на добробит сваког појединца, породице, заједнице, генерално – „региона који ће почети да размишља више о знању јер знање успоставља нови систем вредности, унапређује нашу економију, културу, свеобухватно доприноси бољитку друштва“, казао је Милошевић.

Говорећи о важности подизања квалитета нашег друштва, он је нагласио: „Друштво знања гарантује унапређење сваког нашег простора, а добар корак ка том циљу можда није видљив за годину или две, али у једној деценији верујем да ће бити важан инструмент управљања квалитетом живота људи“.

Економски факултет у Суботици је акредитована високошколска институција у саставу Универзитета у Новом Саду, основана 1960. године, са дугом традицијом у образовању студената у области економије, менаџмента и пословне информатике. Oд 2011. године, Економски факултет, поред Суботице и Новог Сада, наставни процес реализује и на Одељењу у Бујановцу, када је уписана прва генерација студената на основне академске студије, студијског програма Маркетинг. Настава се изводи комплетно на српском, а 30% и на албанском језику.

Основне и мастер академске студије похађа близу 400 студената, од којих је око 60% српске националности, око 40% припадника албанске националне мањине, као и неколико студената припадника ромске националне мањине.

Број студената који су завршили основне академске студије и стекли стручни назив дипломирани економиста на Одељењу у Бујановцу, од његовог оснивања, износи 178, док је 13 студената завршило мастер академске студије.

Специфичност тог одељења се огледа у томе што се студенти школују по студијском програму Међународна и европска економија и бизнис, који није доступан у Суботици и Новом Саду, а у школској 2019/2020, у прву годину основних академских студија на тај програм уписано је укупно 78 студената.