Секретар Mилошевић у посети високообразовним установама у Суботици

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић посетио је данас, заједно са својим сарадницима, високообразовне установе у Суботици и разговарао са њиховим представницима о актуелним питањима.

Учитељски факултет на мађарском наставном језику крајем прошле године постао је правно лице, тако да је сада 14. пуноправни члан Универзитета у Новом Саду. Тим поводом секретар Милошевић изјавио је да је то од изузетног значаја за мађарску интелектуалну заједницу, али и целу Војводину.

„Посебно је значајно што је ова одлука донета једногласно, у Скупштини АП Војводине, а за њу су гласали и представници власти и опозиције“, истакао је Милошевић и додао да је правна самосталност круна вишедеценијског залагања и рада.

Секретар Милошевић је закључио да је нашој интелектуалној заједници на понос што препознаје значај националних мањина, али и одговорност да се, пре свега радом и стваралаштвом, одговори универзалним правилима конституисања једне високообразовне институције.

За руководство ове установе, промена статуса је веома значајан корак, јер више нису у правној надлежности Ректората, већ су равноправни са осталих 13 чланица Универзитета у Новом Саду.
„То у пракси значи да Факултет може да обавља послове и располаже својом имовином неограничено. То нам даје могућност да се развијамо, подмлађујемо кадар и отвара перспективе које по старом статусу, док нисмо били правно лице, нису биле могуће“, објашњава декан Учитељског факултета Јосип Ивановић.

У разговорима са руководством Економског факултета и Високе школе струковних студија за образовање васпитача и тренера, секретар Милошевић имао је прилику да се на лицу места упозна са проблемима и плановима ових образовних установа.

„Висока школа се суочава са инфраструктурним проблемима, урадили смо доста на енергетској ефикасности саме зграде, али треба да се реши амфитеатар и други простори, како би настава могла несметано да се одвија“, додао је Милошевић.

„Када је реч о Економском факултету, са управом смо разговарали о организацији научних скупова и чланству у Развојној агенцији Војводине. Захваљујући овим установама, Суботица је, после Новог Сада, најзначајнији универзитетски центар у Војводини. Изузетно је значајно да се Суботица негује као важно студентско одредиште“, закључио је секретар Милошевић.