Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске

Конкурс

Правилник

Образац пријаве

Образац извештаја

Образац финансијског извештаја

Решење о одобравању финансирања пројеката

Мишљење Стручне комисије за медицинске науке