Конкурси

Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од интереса за развој научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини у 2024. години

Јавни конкурс Правилник Образац пријаве Образац фазног извештаја Образац извештаја Образац финансијског извештаја Решење о одобравању финансирања пројеката [...]

Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у области уметности, с територије АП Војводине у 2024. години

Јавни конкурс Правилник Образац пријаве Образац фазног извештаја Образац извештаја Образац финансијског извештаја Упутство за попуњавање финансијског извештаја Решење о одобравању финансирања пројеката [...]