Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021‒2024. године

Конкурс

Правилник

Категоризација и цене истраживачких месеци

Образац пријаве

Прилог 1 – Технички опис пројекта

Прилог 2 – Изјава

Прилог 3 – Потврда

Решење о одобравању финансирања пројеката

Мишљење Стручне комисије за тexничке нayкe

Мишљење Стручне комисије за природно-математичке науке

Мишљење Стручне комисије за медицинске науке

Мишљење Стручне комисије за биотехнологију и пољопривреду

Мишљење Стручне комисије за друштвене и хуманистичке науке

Мишљење Стручне комисије за технолошке науке

Мишљење Стручне комисије за правне и економске науке

Мишљење Стручне комисије за спортске науке

Образац за Фазни извештај