Издвојено 40 милиона динара за финансирање 48 краткорочних пројеката

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима високообразованих институција, који су добили средства на основу Јавног конкурса за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2022. години.

Честитајући руководиоцима, чији су пројекти добили позитивно мишљење стручних комисија из осам научних области, секретар Милошевић је истакао да постоји посебна одговорност за реализацију и дугорочних и краткорочних пројеката.

„У односу на прошлу годину износ за реализацију краткорочних пројеката повећали смо са 25 милиона на 40 милиона динара, тако да заједно са дугорочним пројектима, за чију реализацију смо ове године издвојили 70 милиона, укупно износи 110 милиона динара издвојених за област научноистраживачког рада у више од 130 пројеката“, ракао је секретар Милошевић.

Говорећи о стању науке у АП Војводини, секретар Милошевић је нагласио да постоје две врло важне смернице.

„Још увек немамо довољан број истраживача у укупном броју запослених, заправо немамо ту потребну снагу иновација и нових технологија. Али, како је то један удружени – заједнички подухват и оних који размишљају о привредној и научној активности, верујем да у наредним годинама можемо очекивати прогрес. Други проблем је издвајање средства из бруто друштвеног производа, које још није у стандардима очекиваних вредности европског друштва у коме се већ сутра видимо“, казао је секретар Милошевић и нагласио да верује да ће финансирањима која су предвиђена конкурсима Секретаријата, та ситуација бити побољшана.

Секретар Милошевић је казао да је посебно важно да су од 48 пројеката руководиоци 24 пројекта жене, а 24 мушкарци, јер је на тај начин испоштован принцип родне равноправности.

Ове године пристигло је 148 пријава пројеката, а финасирано је 48 пројеката са укупно 40 милиона динара. О приспелим пријавама пројеката, своје мишљење и оцене су, на основу утврђених критеријума, давали чланови стручних комисија.

Према мишљењу председнице стручне комисије за медицинске науке проф. др Душице Ракић посао који су имали председници и чланови осам стручних комисија био је веома одговоран.

„Секретаријат је донео нови правилник који предвиђа да се пројекти оцењују на основу четири критеријума, и то: оправданост пројекта, значај пројекта за универзитетску заједницу и покрајину, примењивост пројекта и компетенција истраживачког тима и руководиоца пројекта“, казала је председница Ракић.

Носиоци пројеката су 25 научноистраживачких организација из медицинских, природно-математичких, биотехничких, техничких, технолошких, друштвено-хуманистичких, правно-економских и спортских наука.