Контакт лица

 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Јелена Ковачевић Сударов

jelena.sudarov@vojvodina.gov.rs

021/487-4557

Овлашћено лице задужено за заштиту података о личности у Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност:

Данијел Драгосављевић

danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs

021/487-4074

Контакт особа за сарадњу с цивилним друштвом:

Александар Михајлов

aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

021/487-4575