Обраћање секретара Милошевића на 26. седници Скупштине АП Војводине

На 26. седници Скупштина АП Војводине је донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године.

Програм представља први документ такве врсте који је донет на нивоу Покрајине. Усклађен је са Планом развоја АП Војводине до 2030. године и републичким стратегијама у области образовања и науке.

У њему су свеобухватно дефинисани потребни правци развоја високог образовања и научноистраживачке делатности.