Образац за Фазни извештај о реализацији пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021‒2024. године

Образац за Фазни извештај