Секретар Милошевић на Изборној седници Клуба емеритуса

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић присуствовао је данас другој Изборној седници Клуба емеритуса Универзитета у Новом Саду, која је одржана у Ректорату Универзитета у Новом Саду.

Након поздравних речи председавајуће председништва Клуба проф. др Радмиле Маринковић Недучин и ректора Универзитета проф. др Дејана Мадића, присутнима се обратио секретар Милошевић:

„За професоре емеритусе једна од најкарактеристичнијих одлика је градитељство. Изградили сте своје и потпомогли многе друге каријере; иза вас је читава армија не само студената, него и научних радника, али и студијских програма који су постали препознатљивост нашег универзитета. Такође, немерљив је и ваш допринос функционализацији знања, пре свега у новој култури комуницирања, која је неопходна нашем друштву.“

Секретар је истакао да су чланови Клуба емеритуса стално следили једину логику којој припадају – истина, слобода и добробит друштва као мисија научноистраживачке и уметничке делатности.

Клуб професора емеритуса Универзитета у Новом Саду основао је Савет универзитета 2016. године, а прва изборна седница Клуба одржана је 2018. године. Друга Изборна седница, првобитно заказана за март 2020. године, због пандемије је била одложена на неодређено време.

Основни циљеви Клуба су пружање доприноса у области развоја наставе и науке на Универзитету, усмереног на интердисциплинарност и трансдисциплинарност, као и на развој студијских садржаја и научних пројеката, допринос у неговању академских вредности и етичких принципа, те афирмација резултата образовног, научног и уметничког рада у академској и широј заједници.

Поред већег броја предавања као и припремљених и издатих публикација, у протеклом периоду реализована су  и три пројекта, подржана од Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност: „Развој савремених курикулума у високом образовању“ (мај-децембар 2018), „Развој студијских програма у високом образовању“ (мај-децембар 2019) и „Универзитетска сарадња на националном и међународном нивоу – пут ка даљој интернационализацији високог образовања“ (2020. година).

Програми ових пројеката били су усмерени на свеобухватан увид и евалуацију трендова развоја студијских програма заснованих на научним резултатима и уметничким достигнућима у националном и међународном окружењу, са нагласком на интер- и транс-дисциплинарност; афирмацију резултата академског рада у широј заједници и интензивирање сарадње са академским и другим институцијама.