Dan rodne ravnopravnosti

Prošle, 2021. godine usvojena je odluka Vlade Republike Srbije da se 11. jun obeležava kao Dan rodne ravnopravnosti. Navedenog datuma 1842. godine odobreno je školovanje žena u Srbiji.

Koordinacioni tim mreže „Život bez nasilja“, koji je osnovan na inicijativu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, predložio je da se ove godine Dan rodne ravnopravnosti obeleži pod sloganom: „Žene u fokusu“.

Mreža „Život bez nasilja“ okuplja institucije i ustanove koje se bave nasiljem u porodici, a nastala je 2005. godine, sa namerom da podstiče unapređenje rada institucija putem razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse u zaštiti od nasilja u porodici. Rodna ravnopravnost predstavlja jednu od osnovnih vrednosti demokratske države i preduslov za napredak celokupnog društva.

Žena u fokusu prof. dr Mirjana Ivanović

Prof. dr Mirjana Ivanović je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 2002. godine. Član je Nacionalnog matičnog odbora za elektroniku, telekomunikacije i informatiku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i član Upravnog odbora „Razvojno istraživačkog Instituta za veštačku inteligenciju“, istog ministarstva. Njena istraživačka interesovanja obuhvataju agentske tehnologije, inteligentne tehnike, primene tehnika rudarenja podataka i mašinskog učenja u medicinskim domenima i primenu tehnologija u obrazovnim procesima. Autor je ili koautor 14 udžbenika, 13 zbornika sa međunarodnih konferencija, 3 međunarodne monografije; bila je gostujući urednik brojnih međunarodno priznatih časopisa i koautor više od 450 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima visokokvalitetnih međunarodnih konferencija.

Prošlogodišnji je nosilac Priznanja za naučnu izuzetnost za 2020. godinu, u oblasti prirodno-matematičkih nauka, podoblast za matematiku i informatiku (citiranost 447), Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Ukupna citiranost radova prof. dr Mirjane Ivanović u 2021. godini je 3393. Prof. dr Mirjana Ivanović bila je član programskih odbora više od 350 međunarodnih konferencija, generalni predsednik i predsednik programskih odbora brojnih međunarodnih konferencija. Tokom svoje nastavničke karijere držala je predavanja iz niza predmeta na svim nivoima studija. Gostujući je profesor na Univerzitetu u Skoplju, Univerzitetu u Australiji, Šangajskom pomorskom univerzitetu, a održala je i niz gostujućih predavanja i seminara iz različitih oblasti informatike u Sloveniji, Nemačkoj, Tajlandu, Koreji i na nekoliko univerziteta u Kini, kao i predavač po pozivu na više 20 konferencija međunarodnog značaja održanih u Evropi i Aziji.

Takođe, zapažen je njen mentorski rad za 8 magistarskih radova, 14 doktorskih disertacija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Ekspert je i recenzent projekata u Evropskoj komisiji od 2015.

Prof. dr Mirjana Ivanović bila je mentor jednom od najboljih studenata i asistenata PMF-a Aleksandru Saši Popoviću, koji je kao rezervista Vojske Jugoslavije poginuo u NATO bombardovanju. Saša je bio učenik i student generacije, kao i član Mense. Višestruko je nagrađivan kao student i istraživač, a svoj prvi stručni rad objavio je sa samo 17 godina. Studije informatike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu završio je 1997. godine, sa prosečnom ocenom 9,96.

Nakon pogibije asistenta PMF-a Aleksandra Popovića, zajedno sa njegovom majkom Ljiljanom Popović i uz pomoć tadašnjeg direktora Departmana za matematiku i informatiku prof. Dragoslava Hercega, prof. dr Mirjana Ivanović je pomogla u ustanovljavanju dve nagrade koje nose njegovo ime, koje se i danas dodeljuju. Reč je o nagradi univerzitetskog nivoa za sveukupan uspeh u toku studija uključujući i master rad, za najboljeg studenta informatike i nagrade fakultetskog nivoa za značajan uspeh u naučnom radu za studente-asistente do 28 godine, koliko je imao Saša godina kada je poginuo.