Pokrajinski sekretar Milošević posetio Visoku školu za vaspitače „Mihailo Palov” u Vršcu

Visoku školu strukovnih studija za vaspitače ,,Mihailo Palov” u Vršcu danas je posetio prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za  visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Razlog poseta je, između ostalog, obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, značajnog datuma za ovu instituciju, koja obrazuje vaspitače na tri jezika: srpskom, rumunskom i romskom, i po tome je jedinstvena u regionu.

Tim povodom pokrajinski sekretar Milošević uručio je predstavnici Studentskog parlamenta 5 računara za najbolje studente koji nastavu pohađaju na romskom jeziku.

„Tu smo sa skromnim, simboličnim poklonima. Ono što je mnogo važnije jeste da ohrabrimo izuzetan napor nastavnika ove škole koji rade na ostvarivanju decenijskog cilja – kulturološkog povezivanja i stvaranja čvrstog temelja i pune integracije u obrazovni sistem, između ostalih i romske zajednice“, naglasio je sekretar Milošević.

Pokrajinski sekretar je posebno istakao značaj specifičnosti visokoškolskih institucija u Vojvodini koje realizuju nastavu na jezicima nacionalnih manjina i uverio prisutne da će Sekretarijat, kao i do sada, podržavati njihov razvoj.

U nastavku posete razgovaralo se o akreditaciji novog programa za strukovne medicinske sestre koji Visoka škola priprema, a u skladu sa potrebama tržišta rada.

Posebna pažnja posvećena je prikazu međunarodnih i domaćih projekata u kojima škola trenutno učestvuje. Između ostalog, ukazano je na značaj međunarodnog projekta Keep Educating Yourself (KEY), u okviru programa Erazmus+ za jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju. Cilj ovoga višegodišnjeg projekta, finansiranog sredstvima Evropske unije, jeste da se u Srbiji i Crnoj Gori oforme centri za celoživotno učenje, kao i da se ponude savremeni kursevi za njihovo usavršavanje. Pored ovog projekta Visoka škola u Vršcu je jedan od partnera prekograničnog projekta Srbija-Rumunija For New Unique Education Design, čija realizacija tek treba da počne.

Bilo je reči i o ujedinjavanju visokih škola u Vojvodini u Akademije, uz uveravanje prof. dr Zorana Miloševića da će se u ovom procesu posebna pažnja posvećivati definisanju kriterijuma po kojima će pojedinačne škole postati članice akademija, kao i po kojima će se birati njihova sedišta, uz napore da se očuva identitet i specifičnosti pojedinačnih članica.