Sektor za naučnoistraživačku delatnost

U Sektoru za naučnoistraživačku delatnost obavljaju se poslovi namenjeni unapređivanju i razvoju istraživanja, kroz projekte namenjene univerzitetima, fakultetima, institutima, Matici srpskoj, Ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu i drugim ustanovama koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću na teritoriji AP Vojvodine. Zatim, obavljaju se poslovi vezani za inovacionu delatnost u AP Vojvodini, što podrazumeva praćenje i izveštavanje, kao i poslovi na promovisanju i unapređenju stanja u ovoj oblasti. U ovom Sektoru, obavljaju se i poslovi koji imaju za cilj razvoj naučnoistraživačkog kadra, naučnoistraživačkog podmlatka, uvođenja studenata u naučnoistraživački rad, rad i usavršavanje mladih istraživača i unapređenje naučno-stručne literature, kao i poslovi vezani za aplikativni softver i sisteme baza podataka kojima se podržavaju servisi sistema naučnih i tehnoloških informacija za korisnike. Takođe, realizuju se i projekti namenjeni finansiranju naučnih projekata nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i finansiranju projekata naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija.

U okviru nadležnosti ovog Sektora, mogu se obavljati i drugi poslovi određeni pozitivnim propisima, u smislu unapređenja sistematskog stvaralačkog rada koji se preduzima radi otkrivanja novih znanja, s ciljem podizanja opšteg civilizacijskog nivoa društva i korišćenja tih znanja, kao i promocije i popularizacije nauke i tehnike.