Visoke strukovne škole dobile 9 miliona dinara za realizaciju razvojnoistraživačkih projekata

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas predstavnicima deset visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine, koji su dobili sredstva na osnovu Javnog konkursa za finansiranje razvojnoistraživačkih projekata u 2022. godini.