Високе струковне школе добиле 9 милиона динара за реализацију развојноистраживачких пројеката

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас представницима десет високих школа струковних студија с територије АП Војводине, који су добили средства на основу Јавног конкурса за финансирање развојноистраживачких пројеката у 2022. години.