Za popravku i održavanje zgrada i za nabavku mašina i opreme u visokoobrazovnim ustanovama 26 miliona dinara

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević uručio je danas ugovore predstavnicima visokoobrazovnih ustanova u AP Vojvodini koje su dobile sredstva u visini od 26 miliona dinara, na osnovu dva javna konkursa. Reč je o konkursima za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme, kao i za sufinansiranje nabavke mašina, opreme i nematerijalne imovine u ustanovama visokog obrazovanja čiji je osnivač AP Vojvodina za 2020. godinu.

Prema rečima sekretara Miloševića, Pokrajinska vlada je i ove godine, bez obzira na to koliko su okolnosti bile teške, pomogla visokoobrazovne institucije i omogućila im popravku i održavanje objekata, kao i nabavku neophodne opreme za kvalitetniju nastavu.

„Fakulteti i visoke škole su stabilne institucije koje su se postarale da same sebi pomognu, a mi smo tu da ih osnažimo kada je reč o prostornim resursima, laboratorijskoj opremi i digitalizaciji rada studentskih službi. Dakle, mi smo partneri u pravom smislu te reči“, naglasio je Milošević i dodao da se nada će do kraja godine rebalansom budžeta biti obezbeđena dodatna sredstva kako bi svi zahtevi fakulteta i visokih škola bili ispoštovani.

„Sredstva na konkursu koji omogućava nabavku mašina i opreme ove godine su ravnopravno podelili fakulteti i visoke škole, tako što su dobili po tri miliona dinara. Zahvaljujući tom konkursu zaokružen je proces digitalizacije studentskih službi pet visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača i Visoke poslovne škole u Novom Sadu“, istakao je sekretar Milošević i najavio da će već u sredu na sednici Pokrajinske vlade biti odobrena dodatna četiri miliona za nabavku softvera za studentske službe visokih vaspitačkih škola u Sremskoj Mitrovici, Vršcu i Subotici.

„Kada je reč o sredstvima po konkursu za sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada, 11 miliona je pripalo visokim školama strukovnih studija za rekonstrukciju krova, amfiteatra i sanaciju rampi za studente sa invaliditetom. Fakulteti Univerziteta u Novom Sadu dobili su za ovu namenu devet miliona dinara za poboljšanje energetske efikasnosti objekata, tekuće održavanje i zamenu prozora, portala i svetlarnika“, kazao je sekretar Milošević i zaključio da su Sekretarijatu važni i prostorni i ljudski resursi, jer oni doprinose kvalitetu i uspešnosti visokog obrazovanja.

Ove godine sredstva na osnovu pomenuta dva javna konkursa dobilo je osam fakulteta (Akademija umetnosti, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet u Subotici, Poljoprivredni fakultet, Medicinski fakultet, Tehnološki fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici) i šest visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, Sremska Mitrovica, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici i Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu).

Ugovori o sufinansiranju visokoobrazovnih institucija na osnovu dva konkursa (14)
Ugovori o sufinansiranju visokoobrazovnih institucija na osnovu dva konkursa (9)
Ugovori o sufinansiranju visokoobrazovnih institucija na osnovu dva konkursa (4)
previous arrow
next arrow
Ugovori o sufinansiranju visokoobrazovnih institucija na osnovu dva konkursa (14)
Ugovori o sufinansiranju visokoobrazovnih institucija na osnovu dva konkursa (9)
Ugovori o sufinansiranju visokoobrazovnih institucija na osnovu dva konkursa (4)
previous arrow
next arrow