konkursi

Јавни конкурс за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини у 2021.години

Конкурс Правилник Категорије Образац извештаја Образац пријаве Образац финансијског извештаја Образац за фазни извештај Решење о одобравању финансирања пројеката Мишљење Стручне комисије за [...]

Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2021.години

Јавни конкурс Правилник Образац пријаве Образац за фазни извештај Извештај Финансијски извештај Категорија Упутство за попуњавање финансијског извештаја Резултати конкурса   [...]